RADIOWIZJOGRAFIA


Do czego służy radiologia w stomatologii?
Umów wizytę

W naszym centrum stomatologicznym zdjęcia zębowe wykonujemy przy pomocy radiowizjografii firmy MyRay.


  • Radiowizjografia pozwala obniżyć dawkę promienii rtg w stomatologicznych zdjęciach wewnątrzustnych aż o 90 %. W praktyce w miejsce 1 zdjęcia wewnątrzustnego wykonanego na kliszy, można zrobić 4 do 5 zdjęć metodą cyfrową za pomocą radiowizjografii (RVG).
  • Czas oczekiwania od naświetlenia zęba do otrzymania obrazu na ekranie to 2 sekundy - jest to oszczędność czasu pacjenta i lekarza.
  • Obraz na ekranie komputera jest kilkadziesiąt razy powiększony, co pozwala lekarzowi i pacjentowi szczegółowo obejrzeć zdjęcie i ułatwić procedurę radiologiczno – diagnostyczną

IMPLANTY

Nobel Biocare, Alpha Bio i Bicon

więcej »

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usuwanie zębów, operacyjne usuwanie zębów mądrości, sterowania regeneracja kości, chirurgia przedimplantacyjna (sterowana regeneracja kości, podniesienie dna zatoki - zabiegi SINUS LIFT)

więcej »

ENDODONCJA

Leczenie kanałowe pod
mikroskopem operacyjnym Zeiss.

więcej »

PROTETYKA

Korony pełnoceramiczne, korony cyrkonowe, korony i mosty porcelanowe

więcej »

DIAGNOSTYKA

Cyfrowe
radiowizjografia

więcej »

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Leczenie próchnicy, odbudowa złamanych i zniszczonych zębów

więcej »